Velocipéd klub

Nová Paka

"Nejít vpřed znamená jít zpět."
Vegelweide

Organizace

TRASA 51 KM (Převýšení 1395 M)

KATEGORIE:
DŽ18+ Ženy od 18 let (2005 a dříve narozené)
DM29 Muži 18-29 let (1994-2005)
DM30 Muži 30-39 let (1984-1993)
DM40 Muži 40-49 let (1974-1983)
DM50+ Muži 50-59 let (1973 dříve narození)

TRASA 34 KM (Převýšení 960 M)

KATEGORIE:
KŽJ13 Juniorky 13-17 let (2006-2010) se souhlasem rodičů
KMJ13 Junioři 13-17 let (2006-2010) se souhlasem rodičů
KŽ18+ Ženy od 18 let (2005 a dříve narozené)
KM29 Muži 18-29 let (1994-2005)
KM30 Muži 30-39 let (1984-1993)
KM40 Muži 40-49 let (1974-1983)
KM50 Muži 50-59 let (1964-1973)
KM60+ Muži od 60 let (1963 a dříve narození)

DĚTSKÝ ZÁVOD:

ŽM4Předškoláci 3-4 let (2019-2020) 250m (1 okruh)

ŽMŽ6 Ml. žákyně 5-6 let (2017-2018) 500m (2 okruhy)
MMŽ6 Ml. žáci 5-6 let (2017-2018) 500m (2 okruhy)
ŽMŽ8 Ml. žákyně 7-8 let (2015-2016) 750m (3 okruhy)
MMŽ8 Ml. žáci 7-8 let (2015-2016) 750m (3 okruhy)
ŽSŽ10 St. žákyně 9-10 let (2013-2014) 1000m (2 okruhy)
MSŽ10 St. žáci 9-10 let (2013-2014) 1000m (2 okruhy)
ŽSŽ12 St. žákyně 11-12 let (2011-2012) 1500m (3 okruhy)
MSŽ12 St. žáci 11-12 let (2011-2012) 1500m (3 okruhy)

Prohlídka tratí dětského závodu s průvodcem proběhne v den závodu od 10:30 hodin.
Délky dětských tratí jsou orientační. Tratě budou přizpůsobeny aktuálním podmínkám v den závodu ve Ski areálu Máchovka a povedou v těsné blízkosti prostoru startu a cíle.

PŘIHLÁŠKY:

On-line přihlášení přes odkaz v pravé části této stránky. Platí i pro dětský závod. Registrace on-line bude ukončena ve čtvrtek 14.9. 2023 ve 24:00 hodin. Prosíme, využijte on-line přihlášení před závodem. Urychlíte tím značně průběh prezentace a v den závodu nebudete muset vyplňovat před startem papírovou přihlášku.

STARTOVNÉ:

Před uhrazením startovného je nezbytné provést on-line registraci do závodu.
Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná.

Dětský závod

50,- Kč do 15.9.2023,
platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele do uvedeného data), nebo platba v hotovosti ve Ski areálu Máchovka při prezenci v pátek 15.9.2023 od 18 do 19 hodin.

100,- Kč na místě v den závodu


Trasy 34 km a 51 km

400,- Kč do 31.8. 2023
, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele do uvedeného data),

500,- Kč do 15.9. 2023, platí pouze při doručení částky pořadateli (= připsaní na účet pořadatele do uvedeného data) nebo platba v hotovosti ve Ski areálu Máchovka při prezenci v pátek 15.9.2023 od 18 do 19 hodin),

600,- Kč na místě v den závodu.
Při platbě na místě v den závodu mějte, prosíme, připravený přesný obnos.

Platba převodem na účet číslo 222836532/0300
. Nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který vám registrační systém přidělí!
Při neúčasti se startovné nevrací.

PREZENCE:

Ski areál Máchovka Nová Paka, pátek 15.9. 2023 od 18.00 do 19.00 hodin, sobota 16.9. 2023 od 8.00 do 10.00 hodin!!! Platí i pro dětské závody.
Závodníci, kteří budou předem přihlášeni a nebudou mít uhrazené startovné nahlásí v den závodu u prezence pro příchozí své jméno a doplatí startovné na místě v plné výši – trasy 34 km a 51 km 600,- Kč, dětský závod 100,- Kč.
Prezence dětského závodu probíhá odděleně.

PŘEDPIS:

Plná ochranná přilba je povinná. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Za děti a mládež do 18 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, silniční provoz není omezen.
PROSÍME VÁS, NEODHAZUJTE ODPADKY MIMO OBČERSTVOVACÍ STANICE.
Odstoupení ze závodu nebo zranění hlaste na nejbližší kontrole pořadateli, nebo přímo časoměřiči.
Účastníci závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby Velocipéd klubu Nová Paka, z.s. a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku narození, týmu nebo města ve výsledkové listině akce.

Přihlášením do závodu dává účastník svůj souhlas pro organizátory nebo osobu organizátory určenou, která bude řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit §12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

START:

Sobota 16.9.2023 - Ski areál Máchovka Nová Paka - dětský i hlavní závod MTB NOVOPACKÝ MARATON

11.00 hodin - hromadný start pro trasy 34 a 51 km
Dětský závod - 11:05 hodin - start ve vlnách od nejmladších věkových kategorií – chlapci a dívky v jedné věkové kategorii startují společně, vyhlašování výsledků proběhne odděleně pro chlapce a dívky (neplatí pro kategorii předškoláci 3 - 4 let).

CÍL:

Sobota 16.9.2023 - Ski areál Máchovka Nová Paka
V cíli je pro každého účastníka, zajištěno teplé jídlo v hodnotě minimálně 100,- Kč (platí pro trasy 34 a 51 km), neplatí pro dětský závod.
V cíli je k dispozici mytí kol, WC a sprchy v budově zimního stadionu.

OBČERSTVENÍ:

koláče, banány, nápoj – podáváme v kelímku, na dlouhé trati 3x (Tábor, Bradlec, cíl), na krátké trati 2x (Bradlec, cíl).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

dětský závod ihned po zpracování výsledků po dojetí poslední věkové kategorie v prostoru startu a cíle. Vyhlašuje se každá vypsaná kategorie zvlášť.

hlavní závod od 15.30 hodin v prostoru startu a cíle

CENY:

dětský závod – medaile a drobné upomínkové předměty pro první tři závodníky v každé kategorii

Hlavní závod - věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii (pamětní sbírkové kameny, dárkové tašky, novopacké pivo)

Po vyhlášení výsledků hlavního závodu proběhne losování tomboly startovních čísel – pouze hlavní závod

ZNAČENÍ:

původní trvalé celoroční značení (žluto-bílé kolečko) již nemůže být pro zákaz ze strany Lesů ČR obnovováno. Tratě doznaly v průběhu let drobných změn. V okolí Nové Paky probíhá několik MTB maratonů, proto si v den závodu nepleťte značení a jeďte pouze po našich značkách – žluto-bílých kolečkách! Značky jsou původní trvalé plus jednorázové. Na tratích mohou být též použity výstražné pásky pro vyznačení jízdních koridorů nebo posyp moukou (šipky, koridory). Tratě jsou zanesené na CykloServer.cz a Bikemap.net. Během závodu jsou na tratích rozmístěny pořadatelské hlídky.

UPOZORNĚNÍ:

Maximální počet startujících v hlavním zavodě je 300 (na trati 34 km maximálně 150 startujících, na trati 51 km maximálně 150 startujících).
Maximální počet startujících v dětském závodě je 100 (platí pro součet ve všech kategoriích).

KONTAKTY:

+420 737 659 658
+420 603 335 654
+420 603 175 554

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny organizace.

HLÁŠENÍ:

Stále hledáme sponzory závodu a dobrovolníky na hlídky v den konání akce.
Pište nebo volejte na tel. 737 659 658. Děkujeme.